Vi är båda Diplomerade Massörer och under ständig vidareutbildning.

Under resans gång har vi valt att specialisera oss inom helt olika behandlingstekniker

och tillsammans har vi därför en mycket bred ”verktygslåda”.

Alla människor och kroppar är unika

och ibland händer det ändå att vi inte når riktigt så långt som vi hade önskat.

Det är ändå en lycka att faktisk kunna göra skillnad, oavsett om den är stor eller liten,

och vi gör alltid vårt bästa.